Certifikáty a

doklady

  • Odborné zkoušky Správa Železnic, státní organizace
  • Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby
  • Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavitelství
  • Osvědčení o autorizaci v oboru technologická zařízení staveb